Bàica"Vui cùng Blogs".


                     VUI  CÙNG  BLOG

                               Thơ: Nguyễn Đức Đát

                               Nhạc: Vũ Đức Quân

         Lời 1                                                         Lời 2

Bờ Lốc là một sân chơi                        Nồng thắm tình bạn tình tôi

Người người cùng vui trên mạng            Cuộc đời đẹp như hoa nở

Giao lưu tâm tình chia sẻ                       Không gian muôn trùng cách trở

Quên đi bao nỗi ưu phiền                      Không sao ngăn nổi chúng mình

Xin đừng tính chuyện thiệt hơn!             Hãy cùng nối mạng bạn ơi!

Xin đừng bôi đen blogs!                       Ghi lời commen bạn nhé!

Xin đừng cho nhau nỗi buồn!                Tâm hồn ta như trẻ lại

Hãy giữ sạch cho nơi mình yêu              Xóa hết mọi đau buồn cô đơn

       (Vào điệp khúc)                                  (Vào điệp khúc)

Hãy cho nhiều hãy cho nhiều                Hãy cho nhiều hãy cho nhiều

nhạc và thơ!                                          nhạc và thơ

Chuyện văn chương chuyện vui            Chuyện văn chương chuyện vui

bạn nhé!                                               bạn nhé!                             

Hãy vui cùng hãy vui cùng                    Hãy vui cùng hãy vui cùng

trên mạng                                             trên mạng 

Cuộc đời này đẹp lắm bạn đời ơi!        Cuộc đời này đẹp lắm bạn đời ơi! 
Vui lên nào vui lên nào                        Vui lên nào vui lên nào
bạn và tôi                                             bạn và tôi
Trái tim say nhịp vui rộn rã                   Trái tim say nhịp vui rộn rã

Hãy vui cùng hãy vui cùng                    Hãy vui cùng hãy vui cùng

trên mạng                                             trên mạng                          

Cuộc đời này  yêu lắm bạn đời ơi!        Cuộc đời này yêu lắm bạn đời ơi!

       (Trở lại điệp khúc)                           (Trở lại điệp khúc)

 

                                       LỜI  ĐỌC                                     
                               (Đoạn  giữa lời 1 và 2)
     
   
      Đừng nghĩ sân chơi này ảo vì bởi chúng mình là thực bạn ơi!  Đừng để dỗi hờn không vui lẫn lộn đắng cay làm hỏng cuộc chơi.     Hãy để tâm hồn thanh thản bừng cháy lửa hồng rừng rực đam mê.  Tay nắm chặt tay hả hê mừng thỏa ước mơ giao kết bạn bè.

http://carinsurancequotek.info/AR/Benton/non-owners-auto-insurance-quotes/

Grade A stuff. I'm u

Grade A stuff. I'm unquestionably in your debt.

http://glamourmaneia.com/guardian-general-car-insurance-trinidad.html

We need more insight

We need more insights like this in this thread.

Bucky

Help, I've been info

Help, I've been informed and I can't become ignnoart.

Christy

Deep thinking - adds

Deep thinking - adds a new diemosinn to it all. http://nbvxrmzwq.com [url=http://czanlfju.com]czanlfju[/url] [link=http://cmjzspvooat.com]cmjzspvooat[/link]

Xannon

A little rationality

A little rationality lifts the quality of the debate here. Thanks for coiinrbuttng!

Janaye

Ya learn Ya learn somhteing new everyday. It's true I guess!

Xannon

A little rationality

A little rationality lifts the quality of the debate here. Thanks for coiinrbuttng!

Xannon

A little rationality

A little rationality lifts the quality of the debate here. Thanks for coiinrbuttng!

Sherlyn

It's a joy to find s

It's a joy to find sonmeoe who can think like that http://babwwiajwp.com [url=http://rftgsr.com]rftgsr[/url] [link=http://jrohlxds.com]jrohlxds[/link]

Benon

As a coach, with 3 c

As a coach, with 3 customers on home direct ($30 commission for each), my Shakeology cost ($90) is covered. With my husband as a coach as well and having 3 home direct customers, his Shakeology is covered. This is a great way to bring extra income into the family which can change your current situation. Where th81;&#e2r7es a will there’s a way!!
Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'4116','qnmn2urc4g5suf2thkn3s23bl7','0','Guest','0','54.92.174.226','2018-08-19 14:14:59','/a53791/baicavui-cung-blogs.html')