Khi nào em cô đơn

hãy đi ra với Biển.

Biển quặn mình

thành muôn vàn con sóng

vỗ về em.

 

Khi nào em cô đơn

hãy đi ra với Biển

những con sóng rì rào

thì thầm lời âu yếm

với em.

 

Khi nào em cô đơn

hãy đi ra với Biển

giọt nước mắt

nơi môi em  mặn chát

hòa tan trong Biển mặn mòi....

 

Khi nào em cô đơn

hãy đi ra với Biển

Biển dạt dào
gửi
 tới em câu hát

du dương...

 

Khi nào em cô đơn

hãy đi ra với Biển

bước chân trần trên cát

gió miên man

ru tình...

 

Chiều nay anh cô đơn

anh đi về phía Biển

nỗi buồn anh

tan biến

nghìn trùng....


                              Biển một ngày tháng 4-2008